Yapı Kimyasalları ⎪Beton Katkıları

AIRTON Serisi Kimyasal Katkılar, özel hava sürükleyici bileşenleri sayesinde beton içerisine doğru boyutlarda ve düzgün dağılmış hava sürükleyen, betonun veya harcın birim hacim ağırlığını azaltan, betonun donma-çözünme direncini arttıran kullanıma hazır veya konsantre hava sürükleyici beton katkısı grubudur.

Ürün İsmi TDS
AIRTON K
AIRTON S

ANTITON Serisi Kimyasal Katkılar, klorür içermeyen kimyasal bileşiklerinden oluşan, taze betonun priz ve sertleşme sürelerini kısaltan priz hızlandırıcı beton katkısı grubudur. Bu özelliği ile soğuk hava koşulları başta olmak üzere her türlü çevresel etki koşullarında betonun işlenebilirlik ve geç dayanımını düşürmeden, ilk dayanımlarını artırarak erken kalıp alma imkânı sağlar ve betonun dona maruz kalma riskini en aza indirir.

Ürün İsmi TDS
ANTITON 100
ANTITON 400

ANTITON Serisi Kimyasal Katkılar, klorür içermeyen kimyasal bileşiklerinden oluşan, taze betonun priz ve sertleşme sürelerini kısaltan priz hızlandırıcı beton katkısı grubudur. Bu özelliği ile soğuk hava koşulları başta olmak üzere her türlü çevresel etki koşullarında betonun işlenebilirlik ve geç dayanımını düşürmeden, ilk dayanımlarını artırarak erken kalıp alma imkânı sağlar ve betonun dona maruz kalma riskini en aza indirir.

CURETON Serisi Kimyasal Katkılar, Akrilik reçine veya parafin esaslı, taze dökülmüș beton üzerine uygulanan, olușturduğu film tabakası ile suyu bünyesinde tutarak dayanım gelișimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan buharlaştırma azaltıcı beton kür malzemesi grubudur.

Ürün İsmi TDS
CURETON 1001
CURETON 1002
CURETON 1003

EXTRATON Serisi Kimyasal Katkılar, modifiye sülfonat bileşiklerinden oluşan, taze betonun işlenebilirlik süresini iyileştiren, su azaltıcı akışkanlaştırıcı orta akışkanlaştırıcı beton katkısı grubudur.

Ürün İsmi TDS
EXTRATON 100
EXTRATON 105
EXTRATON 115
EXTRATON 119

FIBERTON PL Serisi Beton Lifleri, beton üretimi aşamasında tesiste veya şantiyede betona ilave edilerek donatı görevi gören ve/veya çatlak engellemeye yarayan polimer tel donatısıdır.

FIBERTON PP Serisi Beton Lifleri, beton üretimi aşamasında tesiste veya şantiyede betona ilave edilerek çatlak engellemeye yarayan poliproplilen lif ürünüdür.

FIBERTON ST Serisi Beton Lifleri, beton üretimi aşamasında tesiste veya şantiyede betona ilave edilerek donatı görevi gören ve/veya çatlak engellemeye yarayan çelik tel donatısıdır.

 

Ürün İsmi TDS
MOLDTON 1010
MOLDTON 1020
MOLDTON 1030
MOLDTON 1040

POLİTON Serisi Kimyasal Katkılar, Polikarboksilat bazlı, betonun karışım suyunu azaltarak tüm dayanımları arttıran ve taze betonun işlenebilirlik süresini oldukça iyileştiren, yüksek oranda su azaltıcı yeni nesil süper akışkanlaştırıcı (hiper akışkanlaştırıcı) beton katkısı grubudur.

Ürün İsmi TDS
POLİTON 600
POLİTON 614
POLİTON 644
POLİTON 707
POLİTON 730

PROOFTON Serisi Kimyasal Katkılar, bileşimindeki çeşitli kimyasallar ile beton karışımındaki kapiler boşlukları azaltarak, su/çimento oranını yükseltmeden, permeabiliteyi azaltmayı hedefleyen su geçirimsizlik katkıları grubudur.

Ürün İsmi TDS
PROOFTON 2000
PROOFTON 2001

REDOZ KATKILARI REMIXTON Serisi Kimyasal Katkılar, polikarboksilat veya modifiye sülfonat bileşiklerinden oluşan, üretim sonrası hava koşulları ve zamana bağlı olarak işlenebilirliği azalmış olan betonların slump (çökme) değerini yükseltip işlenebilirliğini arttıran, redoz beton katkısı grubudur.

Ürün İsmi TDS
REMIXTON 500
REMIXTON 800

RETARTON Serisi Kimyasal Katkılar, taze betonun priz süresini geciktirerek sıcak hava koşulları başta olmak üzere her türlü çevresel etki koşullarında betonun işlenebilirlik süresini uzatan, taze betonun daha uzun mesafelere taşınmasına imkân sağlayan, beklenilen priz süresini kullanım oranına göre ayarlayan beton katkısıdır.

SPECİALTON ASR Serisi Kimyasal Katkılar, betonda oluşabilecek Alkali-silika reaksiyonunu engellemek ve kontrol altına almak için geliştirilmiş, reaktif agrega içeren betonlardaki jelleşme ve çatlamayı önleyen asr engelleyici kimyasal katkısı grubudur.

SPECİALTON CHO Serisi Kimyasal Katkılar, beton yapılardaki demir donatıyı korozyona karşı koruyan, beton üzerine sürülen, tek bileşenli, yeni nesil silan esaslı, likit korozyon önleyici katkı grubudur.

SPECİALTON SRA Serisi Kimyasal Katkılar, betonda geçirimsizlik ve esneklik sağlayan, aynı zamanda beton ve harç suyunun hidratasyonu sırasında yaşanan kuruma büzülmesi ve sonucunda oluşabilecek çatlakları - rötre engelleyici sıvı beton katkı grubudur.

SPECIALTON REM Serisi Kimyasal Katkılar, beton pompa ve mikser gibi ekipmanların çelik yüzeylerine yapışan beton kalıntısını temizlemeye yarayan beton sökücü kimyasal katkı grubudur.

SPECIALTON 10, sıva ve tamir harçlarının üretiminde kullanılan çatlamayı önleyen ve uygulandığı yüzeye yüksek aderans sağlayıp güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturan, kauçuk veya lateks esaslı aderans arttırıcı beton katkısıdır.

SPECIALTON 20, betonun viskositesini ve reolojik değerlerini düzenlemek amacıyla geliştirilen likit beton katkısıdır.

SPECIALTON 40, görünür agregalı beton uygulamalarında kullanılan yüzey geciktirici kimyasal beton katkısıdır.

SPECIALTON 80, hafif beton ve harç üretiminde kullanılan sıvı köpük yapıcı kimyasal katkıdır.

SPECIALTON SV - SPECIALTON P Serisi Kimyasal Katkılar, Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan hava sürükleyici ve/veya priz süresini ayarlamaya yarayan toz ve likit sıva katkısıdır.

SUPERTON Serisi Kimyasal Katkılar, özel olarak seçilmiş modifiye sülfonat hammaddelerinden oluşan yüksek oranda su azaltıcı, mukavemet arttırıcı, süper akışkanlaştırıcı beton kimyasal katkı malzemesi grubudur.

ULTRATON Serisi Kimyasal Katkılar, şantiye ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış modifiye polimer veya fosfonat bazlı polimer esaslı, yüksek oranda su azaltıcı yeni nesil süper akışkanlaştırıcı (hiper akışkanlaştırıcı) beton katkısı grubudur.

Ürün İsmi TDS
ULTRATON 900
ULTRATON 950
ULTRATON 975
ULTRATON 999

ULTRATON PF Serisi Kimyasal Katkılar, beton üretimi ile kalıba yerleştirilmesi arasındaki sürenin kısa olduğu prefabrik uygulamaları için geliştirilmiş yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcı prefabrik beton katkısı grubudur.

Ürün İsmi TDS
ULTRATON PF 50
ULTRATON PF 60
ULTRATON PF 62
ULTRATON PF 70

UNDERTON Serisi Kimyasal Katkılar, tünel, maden ve şevlerde kullanılan priz ve ani sertleşme sağlayan püskürtme beton (shot-crete) katkıları, TBM Köpüğü ve TBM Yağ Ürünleri ile Segment Kimyasalları grubudur.